Oferta

Psychoterapia osób dorosłych i poradnictwo psychologiczne

Jeżeli potrzebujesz tylko jednorazowej konsultacji – zapraszam do skorzystania z poradnictwa psychologicznego.
Psychoterapia natomiast odbywa się w formie od kilku do kilkunastu (a czasem więcej) spotkań w moim gabinecie na Zabobrzu w Jeleniej Górze. Pierwsze 1-3 sesje związane są z diagnozą, czyli określeniem obszarów wymagających korekty lub rozwoju. Późniejsze spotkania poświęcone są pracy nad wybraną sferą życia, czy określonym problemem, prowadzące do zmniejszenia i ustąpienia niepokojących objawów, osiągnięcia pożądanych zmian.

Jeśli chcesz umówić się z mężczyzną, to Tomasz Kurzydłowski jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym CBT (w trakcie certyfikacji).

Dzięki terapii nauczysz się, jak radzić sobie m. in. ze:

 • stresem
 • lękami / nerwicą
 • depresją
 • samotnością
 • nieśmiałością
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • zazdrością
 • poczuciem nieszczęścia, pustki i braku celu w życiu
 • dolegliwościami psychosomatycznymi.

Uzyskasz pomoc w sytuacjach:

 • problemów w życiu osobistym i zawodowym
 • kryzysów w relacjach partnerskich i rodzinnych
 • traumatycznych zdarzeń życiowych.

Otrzymasz także wsparcie:

 • w procesie samorealizacji
 • w nabywaniu umiejętności szczęśliwego życia
 • ukierunkowane na rozwój osobisty.

Terapia par  jest prowadzona przez mojego męża Tomasza Kurzydłowskiego, który w tym się specjalizuje. W sprawie kryzysów w związkach, lub indywidualnej psychoterapii CBT umów się z nim:
663 87 77 87 (szczegóły: Terapia par i małżeństw).

Terapia dzieci i młodzieży prowadzona przez Grzegorza Staronia: 510 188 269 (szczegóły: Terapia dzieci i młodzieży).

 

Warsztaty i treningi

To zazwyczaj krótkotrwałe formy doskonalące (zwykle 1-3 dni). Służą nabyciu nowych umiejętności, wspierają rozwój osobisty, funkcjonowanie w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie:

 • asertywności
 • skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • rozwijania inteligencji emocjonalnej
 • rozwiązywania konfliktów
 • wyznaczania i osiągania pożądanych celów
 • antystresowe i relaksacyjne
 • osobistego rozwoju
 • poczucia własnej wartości
 • twórczego rozwiązywania problemów
 • budowania zdrowych związków partnerskich

Aktualne warsztaty i treningi  – patrz SZKOLENIA